+ เชิญประชุมนิติกร วันที่ 29 พ.ค. 55


          ด้วย ชมรมนิติกร อปท.จังหวัดเชียงรายและเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร ทุกคน และในการนี้ชมรมฯ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ทั้งนี้ใน วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
          ดังนั้น ชมรมฯ จึงขอเชิญนิติกร อปท.เชียงราย (ทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

+ การส่งผลงานเดี่ยว พ.ต.ก. ให้จังหวัด ชร.

ขอเชิญชวนเพื่อน/พี่/น้อง นิติกร อปท.ชร. ที่ผ่านประเมินโครงการแล้ว มาส่งผลงาน พ.ต.ก.เดี่ยวๆ ให้จังหวัดได้แล้วครับ (ป.ประกาศ เค้าบอกว่าจะรอตรวจทีเดียวเมื่อส่งครบ - -*) ท่านใดต้องการรายละเอียดเอกสารขอได้ที่ ป๋าโรจน์/พี่ตอง/พี่ไผ่/พนธ์ ได้ครับ

+ เชิญประชุม(เฉพาะกิจ) เรื่องการจัดทำโครงการพัฒนา อปท. (พ.ต.ก)

          ด่วน.. เรียนเชิญ นิติกร อปท. ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวินัย 15 วัน รุ่นที่ 1 - 6 ทุกคน (ทุกกลุ่ม) ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอปท. (พ.ต.ก.) ในวัน ศุกร์ที่่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ร้านกาแฟวาวี . อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  เพื่อจะได้นัดหมายและจัดทำโครงการให้ทันส่งภายในสิ้นปีนี้ตามหนังสือ ว.21 ว.22 ว.23 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 


          ที่ตั้งร้านอยู่บริเวณ ตรงข้ามสำนักงานป่าไม้เขต ถ้ามาจากสี่แยกสถานีตำรวจมุ่งหน้าไปพ่อขุน จะสังเกตุเห็นต้นฉำฉาใหญ่ๆ จะเห็นสนง.ป่าไม้เขต ร้านจะอยู่ตรงข้าม (ขวามือ)


          ปล. ถ้าไปไม่ถูกให้รอที่ศาลากลางหลังเก่า(อบจ.)แล้วโทรหาก็แล้้วกันนะครับ


แผนที่ร้านพอสังเขป
คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ข่าว สมัครงานราชการ...