+ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน

          วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ได้ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแก่ประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ณ หมู่บ้านราษฎร์รักษา  ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย โดยมีีวัตถุประสงค์เพื่อ
          ๑.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน
          ๒.เพื่อลดปัญหาการที่ประชาชนถูกกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
          ๓.เพื่อลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม
          ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย โดยสมาชิกชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย และการมอบเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มกัันหนาว ซึ่งมีประชาชนในหมู่บ้านราษฎร์รักษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๖๐ คน

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม


(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)
เก็บตกบรรยากาศกิจกรรม และกิจกรรม ณ ภูชี้ฟ้า

          ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯแล้วสมาชิกชมรมพร้อมด้วยผู้ติดตามก็ได้เดินทางไปวนอุทยานภูชี้ฟ้า โดยไกด์นำเที่ยวจากองค์การบริหารส่วนตำบลปอ และได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานภูชี้ฟ้าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ เต็นท์ ห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)แถวบนจากซ้าย พนธ์ (ทต.เมืองพาน) , อิ๋ม (อบต.เมืองพาน) , ทองสุข (ส.อบต.ตับเต่า) ,
ป๋าโรจน์/ลูกชาย (ทต.พญาเม็งราย) ,จง (อบต.รอบเวียง) ,  นุ๊ก (ทต.ป่าซาง) , โย (ทต.สันทราย)
แถวล่างจากซ้าย  กุล (รร.ประชาบำรุง พะเยา) , --- (อบต.จอมหมอกแก้ว) , ไผ่ (อบต.ดอยลาน) ,
เดย์ (อบต.ปอ) , เบิ้ม (ทต.แม่คำ)หน้าหนาวปีหน้าเจอกันอีกครั้ง ณ ที่ใดสักแห่ง ขอบคุณครับ....


(คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย)

ข่าว สมัครงานราชการ...