+ เชิญประชุม(เฉพาะกิจ) เรื่องการจัดทำโครงการพัฒนา อปท. (พ.ต.ก)

          ด่วน.. เรียนเชิญ นิติกร อปท. ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวินัย 15 วัน รุ่นที่ 1 - 6 ทุกคน (ทุกกลุ่ม) ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอปท. (พ.ต.ก.) ในวัน ศุกร์ที่่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ร้านกาแฟวาวี . อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  เพื่อจะได้นัดหมายและจัดทำโครงการให้ทันส่งภายในสิ้นปีนี้ตามหนังสือ ว.21 ว.22 ว.23 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 


          ที่ตั้งร้านอยู่บริเวณ ตรงข้ามสำนักงานป่าไม้เขต ถ้ามาจากสี่แยกสถานีตำรวจมุ่งหน้าไปพ่อขุน จะสังเกตุเห็นต้นฉำฉาใหญ่ๆ จะเห็นสนง.ป่าไม้เขต ร้านจะอยู่ตรงข้าม (ขวามือ)


          ปล. ถ้าไปไม่ถูกให้รอที่ศาลากลางหลังเก่า(อบจ.)แล้วโทรหาก็แล้้วกันนะครับ


แผนที่ร้านพอสังเขป
คลิกที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

+ ความคืบหน้า พ.ต.ก. สำหรับวินัย ๑๕ วัน รุ่น ๑ - ๖ , ว๒๑ ว๒๒ ว ๒๓ ๑๖/ธ.ค./๒๕๕๔


แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๓) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรของเทศบาลผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๒) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554
แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินและให้นิติกรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ จัดส่งโครงการ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๑) 
[บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ ๑-๖]
[สน.บค.]16/12/2554

ข่าว สมัครงานราชการ...