+ เปลี่ยนสถานที่ประชุม วันที่ ๓ มิ.ย. นี้เป็น อบต.ท่าสาย

ข่าวด่วน แจ้งให้ทราบครับ
----------------
กำหนด ประชุมชมรม นิติกร อปท.เชียงราย 
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ นี้
เปลี่ยนสถานที่จากเดิม 
เป็น อบต.ท่าสาย เวลา ๑๔.๐๐ น. นะครับ

+ เพลง นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นิติกรอปท. - เนื้อร้องสมเกียรติ วรรณสุทธิ์ ทำนองปรีชาโฟล์ค

นิติกร วอนประชา น่าสงสาร 
มุ่งทำงาน ให้คุ้มค่า ภาษีเขา 
เงินของท่าน บริการ คืองานเรา
เฝ้าปัดเป่า บำรุงสุข ให้ทุกคน

    เรื่องประจบ ซบเท้า เราไม่ชอบ
    ทำตามกรอบ กฎเกณฑ์ เช่นทุกหน
    สิ่งใดผิด เรายอม พร้อมจะชน
    เพราะเป็นคน ขวานผ่าซาก ลำบากใจ 


แม้นอยู่ได้ ใคร่อยู่ไป ให้เขารัก
แม้นชนหนัก จนตัวเรา เขาผลักไส
อยู่ไม่ได้ ก็ยอม พร้อมจะไป
ขอเพียงใจ เราสู้ คู่คุณธรรม

(สงวนลิขสิทธิ์ แต่ท่านสามารถเผยแพร่ได้โดยต้องไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้า)

+ เชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เชียงราย ร่วมประชุม

          ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานใน วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย  จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ มีวาระสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนิติกรชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง  และหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการและผลงานเพื่อประเมินในตำแหน่งนิติกร

           ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ข่าว สมัครงานราชการ...