+ เชิญประชุมนิติกร วันที่ 29 พ.ค. 55


          ด้วย ชมรมนิติกร อปท.จังหวัดเชียงรายและเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร ทุกคน และในการนี้ชมรมฯ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ทั้งนี้ใน วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
          ดังนั้น ชมรมฯ จึงขอเชิญนิติกร อปท.เชียงราย (ทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

+ การส่งผลงานเดี่ยว พ.ต.ก. ให้จังหวัด ชร.

ขอเชิญชวนเพื่อน/พี่/น้อง นิติกร อปท.ชร. ที่ผ่านประเมินโครงการแล้ว มาส่งผลงาน พ.ต.ก.เดี่ยวๆ ให้จังหวัดได้แล้วครับ (ป.ประกาศ เค้าบอกว่าจะรอตรวจทีเดียวเมื่อส่งครบ - -*) ท่านใดต้องการรายละเอียดเอกสารขอได้ที่ ป๋าโรจน์/พี่ตอง/พี่ไผ่/พนธ์ ได้ครับ

ข่าว สมัครงานราชการ...