+ เชิญประชุมนิติกร วันที่ 29 พ.ค. 55


          ด้วย ชมรมนิติกร อปท.จังหวัดเชียงรายและเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือและทำความเข้าใจกับเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกร ทุกคน และในการนี้ชมรมฯ มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำผลงานเพื่อขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ทั้งนี้ใน วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
          ดังนั้น ชมรมฯ จึงขอเชิญนิติกร อปท.เชียงราย (ทุกท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...