+ เชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เชียงราย ร่วมประชุม

          ขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกร อปท.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงานใน วันศุกร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย  จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้ มีวาระสำคัญในเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมนิติกรชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง  และหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการและผลงานเพื่อประเมินในตำแหน่งนิติกร

           ดังนั้น จึงขอเชิญสมาชิกชมรมนิติกรทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...