+ มติ ก.อบต. เชียงราย

มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย


 ครั้งที่ 10/2554 28 ต.ค. 2554
 แจ้งมติ ก อบต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 แจ้งมติ ก อบต เชียงราย ครั้งที่ 8/2554 ลว 25 สิงหาคม 2554 
 แจ้งมติ ก อบต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 7/2554 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 
 แจ้งมติ ก อบต จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/2554 
 แจ้งมติ ก อบต เชียงราย ครั้งที่ 5/2554 
 แจ้งมติ พนง ส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 ลว 29 เมษายน 2554 
 มติ ก.อบต.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้ง 1/2554 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...