+ มติ กทจ เชียงราย

มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย

 ครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 28 ต.ค. 2554
 แจ้งมติ มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครังที่ 9 ปี 2554 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 แจ้งมติ กทจ เชียงราย ครั้งที่ 8/2554 ลว 25 สิงหาคม 2554
 แจ้ง มติ กทจ จังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 ลว 28 กรกฎาคม 2554 
 มติ กทจ ครั้งที่ 6/2554 
 มติ กทจ ครั้งที่ 5/2554 
 แจ้งมติ พนง เทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 ลว 29 เมษายน 2554 
 มติ ก.ท.จ.เชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 28 มีนาคม 2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียง ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 
 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้ง 1/2554 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...