+ เปลี่ยนสถานที่ประชุม วันที่ ๑๔ ต.ค. นี้เป็น อบต.ท่าสาย

            ตามที่ ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย   เชิญสมาชิกชมรมฯ ประชุม ใน วันศุกร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔  เวลา ๑๔.๐๐ นณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย นั้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวจะใช้ในการรับสมัครนายก/สมาชิกอบต. จึงขอเปลี่ยนสถานที่ประชุมเป็น อบต.ท่าสาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...