+ ค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ สายงานวิทยาศาสตร์ และ นิติการ พ.ศ.๒๕๕๒

+ ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องกำหนดค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์ และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...