+ ความคืบหน้า พ.ต.ก. (ข่าวเว็บกรมส่งเสริมฯ) 2 พ.ย. 54

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อประกอบการขอรับ พ.ต.ก.) (มท ๐๘๐๙.๖/ว๓๖๓)


   "รอลุ้นหลังน้ำลดนะครับเพื่อน/พี่/น้อง และขอเอาใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยมา ณ ที่นี้่ด้วย.."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...