+ ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ของ.....

ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายคำชี้แจง
          เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนิติกรองค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่นจังหวัดเีชียงราย นิติกร อปท.ทั่วประเทศ และบุคคลโดยทั่วไป ใช้เป็นสื่อกลางเพื่อแสดงความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์งานด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ร้องเรียน ฯลฯ โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ

ความหมายของชื่อเว็บไซด์ : http://nitikon57.blogspot.com 
          "nitikon"  ทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า "นิติกร"
          "57"    หมายถึง   จังหวัดเชียงราย (รหัสจังหวัดเชียงราย)
          "blogspot.com"  เป็น  ชื่อเว็บหลักที่ให้พื้นที่สำหรับเราในการสร้างเว็บบล๊อกฟรี

การใช้งานเว็บไซด์
          เนื่องจากเว็บไซด์นี้เป็นเว็บไซด์ฟรี และเป็นเว็บไซด์ที่เป็นลักษณะของเว็บบล๊อก ทำให้
            - เว็บดูแปลกตาไปบ้างไม่เหมือนเว็บองค์กรทั่วไปที่จะทะเบียนและมีค่าใช้จ่าย
            - รูปแบบที่แสดงของเว็บดูไม่เป็นทางการ 
            - บทความใหม่ ๆ จะอยู่หน้าแรกเสมอ การค้นหาบทความเก่า ควรใช้เครื่องมือค้นหา หรือ เมนู "คลังบทความของบล๊อก" 
                           จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้...

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

.

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 มีนาคม 2556 เวลา 11:05

    กระผม กำลัง จะจัดตั้งชมรมนิติกร อปท. ร้อยเอ็ด ขึ้น ยังไง ขออนุญาตคัดลอก ระเบียบ ชมรมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้ง ต่อไปนะครับ

    ตอบลบ

ข่าว สมัครงานราชการ...