+ ส.ค.ส. จากประธานชมรมฯ


จากประธานชมรมนิิติกร อปท.จังหวัดเชียงราย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (เร็วไปนิดแต่จริงใจนะจะบอกให้..)
.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ข่าว สมัครงานราชการ...